< Tilbage til Forside

GDPR

GDPR - personlige data

Du kan indsende oplysninger til os via forskellige formularer på vores webside.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og kun medarbejdere hos vores salgs - og marketingsafdeling har adgang til oplysningerne.

Du har altid mulighed for at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du har desuden altid mulighed for at få korrigeret, udleveret, begrænset vores behandling af eller slettet oplysningerne. Du kan også altid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du skal blot henvendelse dig til vores salgsafdeling.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at opfylde de formål, som beskrives i denne politik. Hvis du afmelder dig fra vores tjenester, fjerner vi dine personoplysninger, så snart vi kan, med undtagelse af anonymiserede oplysninger, som vi kan gemme til statistiske formål.

Dine rettigheder:

  • Du har som registreret hos os flere rettigheder, som du bør kende.
  • Du har ret til vederlagsfrit at begære en registerudskrift en gang per år.
  • Du har ret til at få dine personoplysninger korrigeret, hvis de er fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende, og ret at begrænse behandlingen af personoplysninger, til de bliver ændret.
  • Du har ret til at blive glemt, men sletning af personoplysninger kan ikke ske, hvis de er påkrævet for at opfylde aftalen, eller hvis en anden dansk eller europæisk lov, domstols- eller myndigheds beslutning går imod dette, samt hvis det er baseret på legitim interesse. Hvis du skulle mene, at der ikke er legitime grunde, eller at den legitime interesse er uberettiget, har du ret til at gøre indsigelser mod behandlingen.
  • Du har også ret at trække et samtykke tilbage, indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet og gøre indsigelse mod direct marketing.
  • Du kan til enhver tid klage til Datatilsynet eller anden kompetent tilsynsmyndighed over vores behandling af dine oplysninger. Dette kan du gøre ved at tage direkte kontakt til tilsynsmyndigheden.

Den overordnede ansvarlige for behandling af personoplysninger i Inwido Denmark A/S er Jeanette Meldgaard Nielsen. Hun kan kontaktes på e-mail privacy@inwido.dk. 

Loading...