Mest søgte sider

Har du spørgsmål?

Har du brug for input til dit projekt eller spørgsmål om vores produkter, så er vi klar – uanset om det er stort eller småt.

Kontakt os

Teknisk info

Glas og ruder

Glas og ruder med de helt rigtige egenskaber

Der findes i dag et stor udvalg af glas- og rudetyper med forskellige funktioner:

  • Lavenergiglas (varmebesparende)
  • Koblede vinduer 1+1 og 1+2
  • Maskintrukket glas
  • Lydreducerende glas
  • Solafskærmende glas
  • Råglas/ornamentglas
  • Blyindfattet glas

Lavenergiglas

Lavenergiglas fremstilles ved, at der nedstøbes en næsten usynlig belægning i glasset. Denne belægning kaster varmestråling retur til rummet, men slipper solens varmetilførsel udefra uhindret ind. Det betyder, at udover en varmebesparelse, opnås der også en højere overfladetemperatur på glasset. Der føles derfor ingen kulde og trækgener omkring vinduer og døre med lavenergiglas. Varmetabsværdien for glas opgives i U-værdier. Jo lavere denne værdi er, des bedre er isoleringsværdien.
I Bygningsreglementet 2015 (BR15) oplyses energi som Eref og Energiklasse fra A og ned til D. Eref er en beregning af hele vinduet energitilførsel til bolig. Her gælder det, at jo højere tallet er jo bedre.

Koblede vinduer

Koblede vinduer fra Bøjsø kan fås med 1+1 og 1+2 lags glas.

1+1 er hvor den udvendige rude er 1-lags 3 mm. almindeligt glas yderst og 1-lags lavenergiglas i den indvendige ramme. Denne type vindueskonstruktion kalder vi DUOWOOD (Denne løsning må dog kun bruges i fredede og bevaringsværdige bygninger jf. Bygningsreglementet)

Koblede vinduer leveres derfor normalt som 1+2. Med en udvendig rude med 1-lags glas og en 2-lags energi-termorude i den indvendige ramme. Dette system kalder vi TRIOWOOD og det har energiklasse B.

TRIOWOOD kan også leveres som plusenergi, der er A mærket med Eref, som er plus. Hvilket vil sige, at det tilfører mere energi til boligen end der går tabt.

Maskintrukket glas

Er der tale om fredede eller bevaringsværdige ejendomme, kan man vælge Maskintrukket eller Restore glas. Maskintrukket glas er et 2. sorteringsglas, som har en variation i glasset. Denne variation kan dog variere fra glas til glas. Restore glas er på samme måde som maskintrukket, mere uensartet end moderne float glas. Restore glas giver dog endnu mere karakter af gamle vinduer, hvor overfladen er en anelse ujævn og genspejlingen er noget mindre, end den er i moderne glas. Kontakt os gerne for at høre mere om Maskintrukket og Restore glas.

Historien om trukket glas
I 1901-1902 udviklede en belgiske ingeniør en prototype til en maskine til forarbejdning af cylinderglas. Maskinen bestod bl.a. af nogle store valser, der trak glasset plant. Metoden blev registreret som patent i 1904, men en egentlig produktion og markedsføring af maskintrukket glas fandt først sted i 1914-15.

Er der behov for ekstra god lyddæmpning, anbefaler vi, at der monteres et særligt lydglas. Lydglas består af 2 stykker glas med hver sin tykkelse. Glassene svinger derfor uens og bryder lyden. Alternativt kan vælges lamineringer af forskellige typer.

Lyd og støj

Er der store ruder mod syd, hvor solens energitilførsel ønskes reduceret, kan der vælges forskellige solafskærmende glastyper. Dermed bliver der ikke så varmt i rummet og det modvirker, at solens stråler får møbler og gulv til at falme.

Råglas bruges typisk til at give lidt mere privatliv. For eksempel i badeværelser. Der findes flere typer og mønstre.

Hos Bøjsø kan vi tilbyde 4 råglastyper: