< Tilbage til Teknisk info

Lyd og støjdæmpning

stoejdaempende-vinduer02.jpg

Støjdæmpende vinduer

Støj er generende og kan forårsage stress. Specielt hvis støjen kommer udefra og du ikke har mulighed for at gøre noget, for at fjerne støjkilden. Dette er typisk tilfældet ved trafikstøj eller støj fra jernbaner mm. Støj har i undersøgelser vist sig at forøge stress. Så det er faktisk vigtigt at gøre noget ved det.

Du kan læse om mulige om undersøgelser på Miljøministeret

Heldigvis kan du med forsatsvinduer fra Bøjsø dæmpe støjen betragteligt.

Overbevisende resultater med lydisolerende vinduer

En test af vinduernes evne til at udelukke støj viser, at Bøjsø’s vinduer opnår en støjreduktion på helt op til 44dB. Det er langt over gennemsnittet for vinduer.

Støj måles i decibel (dB) og et helt almindeligt 2-lags vindue reducerer typisk støjen med 31dB. En forbedring på bare 3 dB er hørbar og 5-6 dB er en meget tydelig forbedring. Det betyder, at hvis en bolig ligger i et område med meget støj, er det en fordel at vælge forsatsvinduer fra Bøjsø. Selv med standardglas reduceres støjen med op til 41db. Og med laminerede eller lydlaminerede glas op til 44dB afhængig af vinduestypen.

Undersøgt af DELTA/Teknologisk institut.

Undersøgelsen af vores vinduers støjreducerende evne er foretaget af DELTA/Teknologisk institut. Som noget nyt, har man målt støjreduktionen på hele vinduet. Ikke kun glassets evne til at udelukke støj. Afprøvningerne er også foretaget på forskellige typer glas for at give et præcist billede af mulighederne.

Download DELTA/Teknologisk's resultater her

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

På miljøstyrelsens hjemmeside, er der et kort med angivelse af støjbelastede byzoner, hvor støjreducerende vinduer vil gøre en stor forskel for både indeklima og trivsel.

Se Miljøstyrelsens hjemmeside her

Loading...