< Tilbage til Nyheder

Debatindlæg: Skru ned for trafikstøj, men ikke den bevaringsværdige arkitektur

Profilfoto Lasse Sørensen2

Af Lasse Sørensen
Direktør, Bøjsø Døre & Vinduer
Tlf.: +45 76 50 96 13
E-mail:ls@boejsoe.dk


Igen er udfordringerne med støjforurening blevet taget op af de danske medier. Dels fordi SDU-forskere nu har fundet en sammenhæng mellem trafikstøj og risikoen for tinnitus, og dels fordi den rådgivende ingeniørvirksomhed Artelia har offentliggjort en ny undersøgelse. Den viser, at 100.000 boliger alene i kommunerne inden for eller op til hovedstadens motorring 4 anslås at overstige Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj.

Tidligere studier fra blandt andre verdenssundhedsorganisationen WHO viser desuden, at trafikstøj kan være sundhedsskadeligt og føre til blandt andet stress, blodpropper, diabetes og kræft, og derfor er tiltag, der kan forsvare boligejerne mod den usynlige dræber, kærkomne.

Som dør- og vinduesproducent mærker vi, at støjreducerende boligforbedringstiltag i form af ekstra lydisolerende vinduer og døre i stigende grad bliver tilvalgt af boligejere, boligforeninger, skoler og andet – og med god grund. Den største vej til indendørs støj er nemlig der, hvor facaden udgør større dør- eller vinduespartier.

Her kan nye og mere isolerende vinduer og døre være en gave – i hvert fald, hvis man måler på decibel. Men i forhold til at bevare den danske kulturarv kan det være en anden sag, hvis de forkerte vinduer og døre bliver valgt. Når der renoveres med fokus på lyd, overser mange nemlig et andet vigtigt parameter; nemlig arkitekturen og den historie, som vores mange ældre bygninger fortæller.

Udviklingen i landets byer og trafik går lige nu stærkt, og kunsten for os er, at vores mange ældre bygningers egenskaber skal kunne følge med – men uden at ødelægge den mest synlige del af den danske kulturarv, nemlig vores charmerende og mange steder velbevarede bygningskultur.

kitning01.jpg

Når der derfor i disse år drøftes støjreducerende bygnings- og boligforbedringstiltag i form af nye vinduer og døre, er min opfordring klar: Skru ned for mængden af trafikstøj, men ikke den bevaringsværdige arkitektur. Løsningen skal med andre ord ikke kun lukke af for lyden, men den skal også matche det arkitektoniske udtryk, som mange af de ældre bygninger og boliger i vores byer er født med, så vi værner om vores historie.

Det kan man gøre på flere måder. For eksempel kan man i stedet for at udskifte vinduet helt vælge et såkaldt forsatsvindue, hvor man bevarer og eventuelt renoverer det originale vindue. På den måde opnås det bedste fra begge verdener, da det oprindelige udtryk bliver bevaret samtidig med, at forsatsvinduet kombineret med det oprindelige vindue giver en lydisolation, der er markant bedre end gennemsnittet.

Til sammenligning med et almindeligt tolags termovindue, som støjreducerer cirka Rw 31 decibel, støjreducerer eksempelvis vores forsatsvindue i kombination med et eksisterende udvendigt vindue nemlig Rw 10 decibel mere. Det gør en markant forskel, da en ændring af lydstyrken på bare tre decibel ifølge undersøgelser er en hørbar ændring, mens fem til seks decibel er en tydelig ændring.

Det ene udelukker med andre ord ikke det andet, og det håber jeg, at både boligejere såvel som bygherrer og arkitekter er opmærksomme på i jagten på mere sunde og fredfyldte rammer. Vi skal værne om vores helbred, men vi behøver ikke gøre det på bekostning af vores kulturarv.